Modularna edukacija "permakulturni dizajn"

Modularna edukacija se temelji na nastavnom planu Tečaja permakulturnog dizajniranja i na izvornom kurikulumu iz 1986. godine kojeg je objavio Permaculture institute.

 

Edukacija sadrži edukativne cjeline o nastanku permakulture, zatim o permakulturnim principima i tehnikama permakulturnog dizajniranja, kao i društvenim i ekonomskim elementima permakulture, održivom uzgoju hrane i tlu, uzgoju trajnica i agrošumarstvu, sustavima za održivo gospodarenje vodom i otpadom, te tehnologijama i tehnikama za energetske sustave i gradnju. Edukacija je podijeljena u 5 modula, a izvodi je Obrt za permakulturnu edukaciju i regenerativnu poljoprivredu - Kompost i Kontekst. Edukacija je prvenstveno namijenjena učenicima poljoprivredne škole, ali je mogu korisiti svi koji se namjeravaju baviti permakulturnim dizajniranjem.

U nastavku poveznice za svih pet modula edukacije

 

Modul 1: https://www.youtube.com/playlist?list=PLEIMEqtoQw3c5ioKIb8LicSSdvwL07aqS

Modul 2: https://www.youtube.com/playlist?list=PLEIMEqtoQw3cGNOodHHjeH1KzntkkbBBB

Modul 3: https://www.youtube.com/playlist?list=PLEIMEqtoQw3ezk8idithJS1XKWlhBg0Sd

Modul 4: https://www.youtube.com/playlist?list=PLEIMEqtoQw3fMEUGhi1bNibRbKesW6Uvs

Modul 5: https://www.youtube.com/playlist?list=PLEIMEqtoQw3fASQZOzDU8OdAzDSFoQ5VC