O PROJEKTU

Projekt „PERMA-HORTI – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu“ je inicijativa usmjerena na jačanje lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Zadarskoj županiji.

Osnovne informacije o projektu
o Izvor financiranja: Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.
o Poziv: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III
o Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
o Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije
o Razdoblje provedbe projekta: 14.svibnja 2018. godine – 13. svibnja 2020.
o Područje provedbe projekta: Zadarska županija
o Ukupna vrijednost projekta: 854.143,73 HRK
o Iznos potpore Europske unije: 854.143,73 HRK

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

NOSITELJ PROJEKTA

Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića

Image

Ciljevi projekta

  1. Doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada razvojem i provedbom inovativnog interdisciplinarnog programa osposobljavanja za poslove permakulturnog dizajna i urbane hortikulture
  2. Omogućiti učinkovitu provedbu županijske strategije razvoja ljudskih potencijala prilagodbom postojećih i uvođenjem novih obrazovnih metoda i sadržaja u partnerskim školama

Ciljne skupine

  1. Nezaposleni pripadnici ranjivih skupina, kao što je definirano Strategijom razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije – 45 (žene)
  2. Učenici/e osnovnih škola - 10 učenika Osnovne škola Voštarnica - Zadar
  3. Učenici/e srednjih škola - 80 učenika Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića

Kontakt

Senad Salihović

Voditelj projekta

 e-mail: senad.salihovic@agrra.hr

Tel: 098 1808678

PARTNERI

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA

Image

Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji “Porat”

Image

Sveučilište u Zadru

Image

Osnovna škola Voštarnica – Zadar

Image

Nasadi d.o.o.

Image
Image
„Zajedno do fondova EU“
Projekt je sufinancirala Europska
unija iz Europskog socijalnog fonda
Image
Image