Donesene nove mjere za očuvanje radnih mjesta za osobe s invaliditetom, produžena mjera za mikropoduzetnike za kolovoz i nove djelatnosti u mjeri srpanj-kolovoz

 Na sjednici održanoj dana 29. srpnja 2020.g. Upravno vijeće HZZ – a donijelo je odluku o izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2020. godini.

Izmjenama se uvodi nova Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom čija je djelatnost pogođena Koronavirusom (COVID – 19), kojom se nastoji pružiti pomoć poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom jer je navedena skupina osoba među najugroženijima na tržištu rada. Prihvatljivi poslodavci su zaštitne radionice, integrativne radionice i radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom, neovisno o sektoru u kojem posluju, a trajanje mjere je od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine. Potpora se dodjeljuje u iznosu od 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu te 250 kuna doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem.

Najznačajnije promjene odnose se i na:

 • potpore za zapošljavanje,
 • potporu za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/Pripravništvo – realni sektor,
 • Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za lipanj,
 • Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj – Mikropoduzetnici,
 • Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj i kolovoz 2020. godine.

Potpore za zapošljavanje

Mijenja se dosadašnji kriterij te potporu prema novim uvjetima ne mogu koristiti poslodavci koji imaju isključivo zaposlene radnike na nepuno radno vrijeme u odnosu na dosadašnji kriterij prema kojem potporu nisu mogli koristiti poslodavci koji imaju isključivo zaposlene radnike na pola radnog vremena.

Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva, Pripravništvo - realni sektor

Mijenja se dosadašnji kriterij te prema novim uvjetima potporu ne mogu koristiti poslodavci koji imaju isključivo zaposlene radnike na nepuno radno vrijeme u odnosu na dosadašnji kriterij prema kojem potporu nisu mogli koristiti poslodavci koji imaju isključivo zaposlene radnike na pola radnog vremena.

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za lipanj

Izmjene se odnose na ciljane skupine poslodavaca te su prema novim uvjetima uz trgovačka društva, obrte, OPG - ove te fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost prihvatljivi i ostali poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit.

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj – Mikropoduzetnici

Izmjene se odnose na produljenje potpore na mjesec kolovoz 2020. godine. Hrvatski zavod za zapošljavanje i nadalje nastoji svoje aktivnosti usmjeravati na očuvanje radnih mjesta te pružanje pomoći poslodavcima kod kojih je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih Koronavirusom (COVID - 19) došlo do narušavanja poslovanja.

Navedena potpora za mikropoduzetnike koristila se u mjesecu srpnju te se iz navedenih razloga produljuje i za mjesec kolovoz, u iznosu od 2.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj i kolovoz 2020. godine

Izmjene se odnose na dodavanje djelatnosti. Prihvatljivi će biti poslodavci iz sektora:

 • Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom
 • Zračni i vodeni prijevoz putnika te zračni prijevoz robe, djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije, plovnih prijevoznih sredstava, zračnih prijevoznih sredstava
 • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
 • Proizvodnja filmova, videofilmova i TV programa
 • Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda.

Prihvatljivi poslodavci su uz trgovačka društva, obrte, OPG - ove i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koji su osigurani po toj osnovi i ostali poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit.

Također, izmjenama je omogućeno korištenje potpore:

 • Osobama koje u okviru kulturnog i kreativnog sektora obavljaju djelatnost samostalno i koje uplaćuju doprinose obveznih osiguranja (mirovinsko i zdravstveno) prema iznosima za uplatu doprinosa obveznih osiguranja koje im odredi Porezna uprava (samostalni umjetnici, medijski djelatnici i dr.), a koje zbog nastalih okolnosti poput otkazivanja javnih događanja, manifestacija, predstava, eventa i sl., su ostali bez izvora prihoda, ukoliko im doprinose ne financira Ministarstvo kulture.
 • Umjetničkim organizacijama registriranim sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, 44/96), upisanima u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture samo za poslove u kojima ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14).

Detaljnije informacije o izmjenama i načinima podnošenja zahtjeva dostupne su na mjera-orm.hzz.hr i mjere.hr.